Εμφανιση Περιεχομενου σε σημεια του Layout με βαση την Action

Υπάρχουν περιπτώσεις που θέλετε να εμφανίσετε κάποιο περιεχόμενο ή να εκτελέσετε κάποιο κομμάτι κώδικα μέσα στις Ruby on Rails εφαρμογές που αναπτύσσετε, ανάλογα με την Action του Controller στον οποίο βρίσκεστε τη συγκεκριμένη στιγμή. Λύση στο παραπάνω δίνει η χρήση της εντολής content_for, της οποίας τη χρήση μπορείτε να δείτε στο παρακάτω Video.

 

Μερικές προτάσεις χρήσης της συγκεκριμένης εντολής είναι:

  • Εάν στην εφαρμογή σας υπάρχει κάποια Sidebar, να εμφανίσετε εκεί κάποιες πληροφορίες. Όπως για παράδειγμα στο blog του LearnByDoing όπου στο Sidebar εμφανίζονται οι πληροφορίες με τα Recent Posts, Categories και μια Search Bar.
  • Να ρυθμίσετε στην εφαρμογή σας να υπάρχει διαφορετικός τίτλος στο tab του Browser, ανάλογα με τη σελίδα στην οποία βρίσκεστε. Αυτό, εκτός από τα οπτικά αποτελέσματα, βοηθάει λίγο και στο SEO (Search Engine Optimization) της εφαρμογής σας.
  • Σε συνέχεια του προηγούμενου bullet που αφορούσε σε SEO πρακτική, το ίδιο μπορείτε να επιτύχετε και με εκτύπωση των meta tags description και keywords που υπάρχουν στις σελίδες ώστε να εισάγετε κάποια keywords εκεί μέσα για τα οποία θέλετε να κάνει rank η σελίδα σας
  • Μπορείτε μέσα στο content_for να σώσετε κώδικα ο οποίος φορτώνει συγκεκριμένο css αρχείο και με βάση την action του controller που έχετε, να εφαρμόζει διαφορετικό template στην εφαρμογή σας (αν και αυτή δεν είναι και η καλύτερη προσέγγιση στο συγκεκριμένο θέμα)

 

Υπάρχουν πολλές ακόμη χρήσεις του content_for και ανάλογα με την λειτουργικότητα της εφαρμογής που θέλετε να αναπτύξετε, να μπορέσετε να τη χρησιμοποιήσετε.

 

Στο παρακάτω video θα δείτε:

  • Τι μπορείτε να κάνετε με την εντολή content_for
  • Πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την content_for για να εμφανίσετε κάποια στοιχεία στην sidebar
  • Πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την content_for για να εισάγετε τίτλους στις σελίδες της Ruby on Rails εφαρμογής σας

 

19/07/2017

0 responses on "Εμφάνιση Περιεχομένου σε σημεία του Layout με βάση την Action"

Leave a Message

(c) 2018 -  Learn By Doing