Περασμα πολλαπλων τιμων απο φορμα με χρηση Check Boxes

Το πρόβλημα που καλούμαστε να επιλύσουμε στο σημερινό μας Video είναι το πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Check Boxes σε μια φόρμα και να περάσουμε, με μία μόνο κλήση, όλες τις τιμές στη βάση δεδομένων. Ο χρήστης δηλαδή της εφαρμογής σας, θα μπορεί να επιλέξει ένα ή περισσότερα Check Boxes και οι επιλογές αυτές να καταχωρηθούν μέσα στη βάση δεδομένων.

Για να μπορέσει να επιτευχθεί η παραπάνω λειτουργικότητα, θα πρέπει να αναλύσουμε μια νέα σχέση στις βάσεις δεδομένων μεταξύ των πινάκων, τη σχέση πολλά-προς-πολλά. Τη σχέση αυτή δεν την είχαμε αναφέρει στα εισαγωγικά Video οπότε είναι ευκαιρία να μάθετε περισσότερα και για τη χρήση αυτής της σχέσης. Μέσα από τη σχεση πολλά-προς-πολλά, θα σας δείξουμε και τη through συσχέτιση η οποία θα σας βοηθήσει πολύ εύκολα να λάβετε τα δεδομένα από τον ένα πίνακα για τον οποίο υπάρχουν εγγραφές στο άλλο μέρος της συσχέτισης.

Στο παρακάτω video θα δείτε:

  • Τι είναι η συσχέτιση πολλά-προς-πολλά
  • Πως μπορείτε να δημιουργήσετε through συσχέτιση ανάμεσα σε δυο πίνακες της βάσης δεδομένων και τι ευκολίες δίνει αυτή η συσχέτιση
  • Πως μπορείτε να εισάγετε Check Boxes σε μια φόρμα της εφαρμογής σας
  • Πως θα περάσετε πολλαπλές τιμές από τα Check Boxes στον Controller για να σωθούν στη βάση δεδομένων μόνο με μία κλήση

 

 

10/09/2017

0 responses on "Πέρασμα πολλαπλών τιμών από φόρμα με χρήση Check Boxes"

Leave a Message

(c) 2018 -  Learn By Doing